Καλέστε μας

Body Therapies

Call us

Jett Plasma Body Lift – Μη Χειρουργικό Lift

Το Jett Plasma προκαλεί σύσφιξη του δέρματος, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τη χαλάρωση και το λίπος και εξαφανίζει τις ρυτίδες του λαιμού, της περιοχής του ντεκολτέ και του θώρακα. Επιπλέον, η θεραπεία βοηθάει στη λείανση της επιδερμίδας, τη μείωση εμφάνιση ραγάδων αλλά και στη βελτίωση της γενικότερης όψης του δέρματος.

Ταυτόχρονα πραγματοποιεί ενεργοποίηση του κολλαγόνου επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.

Περισσότερα

Hair Removal Laser

Laser hair removal targets the melanin in your hair. The melanin absorbs the light causing a heat reaction in the hair follicle destroying the hair and rendering it unable to produce a new hair. Because the Laser’s light is attracted to dark colours the darker the hair the more effective the treatment.

More

Cavitation – RF με Coccon Duotechnology

Ultrasonic Cavitation is a new, non-surgical fat removal procedure that causes the“explosion”of fat cell’s (adipocyte) membrane and forces the removal of triglycerides as well as a tightening of the skin. The fat deposits are eliminated using the body’s natural metabolic process.

More

Suture Threads – Threads Lift

Polydioxanone (PDO) a bio-absorbablematerial that has been used so far in Cardiovascular Surgery. The sutures are completely absorsbed in a range of 8-12 months. PDO (polydioxanone) Threads Lift is the latest and revolutionary non-surgical treatment for skin tightening and lifting.

More

Cellulite – Lipolysis – Carboxytherapy

Cellulite (often described as “orange peel”) is the herniation of subcutaneous fat within fibrous connective tissue and is mainly due to the disorder of microcirculation and lymphatic drainage. Although cellulite can affect both sexes, it is much more common in females.

Carboxytherapy (Gas Contouring), is an advanced treatment to get rid of cellulite because of its effect on fat cells.

More

Botox / Dysport – Hyperidrosis

In Cosmetic Dermatology, Botox is a popular anti-aging non-surgical treatment that can temporarily erase or reduce the facial wrinkles. Botox is an effective therapy for hyperhidrosis. Excessive sweating especially of the palms, armpits and soles can be reduced by up to 95%.

More

Telangiectasias – Sclerotherapy – Laser

Telangiectasias are small, widened blood vessels in the outer layer of the skin. Spider veins can appear in various parts of the body, including the face, the calves, inside or on top of the thigh and around the ankles. The primary cause of their appearance on the face area is the excessive sun exposure. Moreover, they tend to get worse with injuries, each successive pregnancy and as you get older.

More

Tattoo Removal

Modern technology has made possible to remove tattoos using advanced Q-switched Lasers. The Laser energy is absorbed by the ink particles in a very short time, rising its surface temperature and causing tattoo’s structure fragmentation.

More