Η Dr. Υφαντή παρακολούθησε το Facial Aesthetic Conference & Exhibition 2017 που διεξήχθη στο Λονδίνο από τις 16 - 18 Ιουνίου 2017.