Η Dr. Υφαντή παρακολούθησε το «5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματοσκόπησης» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από τις 14 - 16 Ιoυνίου 2018.