ΝΗΜΑΤΑ - THREADS LIFT

"STOP" στην χαλάρωση χωρίς νυστέρι

nimata

Τα βιο-απορροφήσιμα νήματα PDO είναι μία καινοτόμος και ασφαλής μέθοδος καταπολέμησης της χαλάρωσης και προκαλούν την ανόρθωση περιοχών του σώματος χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Τα νήματα PDO (πολυδιοξανόνη) είναι αγγειοχειρουργικά ράμματα πλήρη απορροφήσιμα (σε διάστημα 8-12 μηνών) και υδρολύονται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Τα νήματα εισάγονται στο δέρμα χρησιμοποιώντας μία λεπτή βελόνα και ενεργοποιούν γύρω από αυτά το φυσικό μηχανισμό της κολλαγονογένεσης.

Τα PDO νήματα είναι πολλών ειδών από απλά μονόκλωνα μέχρι και αγκιστροειδή (POD COG).

Περιοχές εφαρμογής για το πρόσωπο και το λαιμό

Πλεονεκτήματα Lift PDO

nimata1

nim1nim2