• Βιοψία δέρματος
  • Αφαίρεση σπίλων, κύστεων, ογκιδίων δέρματος
  • Κρυοχειρουργική
  • Ηλεκτροχειρουργική
Οι υπηρεσίες Δερματοχειρουργικής σας προσφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μας, με την συνεργασία έμπειρης και εξειδικευμένης ομάδας αποτελούμενη από Δερματολόγο - Πλαστικό Χειρουργό - Παθολογοανατόμο.